.
МЕНЮ
Главная
ЛКС и ПАТ "Акустика"
Продукция
ЛКС и ПАТ "Акустика"

Протокол Нагл ради_1_2016

Протокол Нагл ради_2_2016

Протокол Нагл ради_3_2016

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення про загальні збори акціонерів 26_04_2016

Додаток 44 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Протокол №3 Наг.Ради 2015


Протокол №2 Наг.Ради 2015

Протокол загальних зборів_2015.pdf

Підсумки голосування_2015.pdf

Шановні акціонери.pdf

Аудит_2015.pdf

Ф001_2015.pdf

Ф002_2015.pdf

Ф003_2015. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом).pdf

Ф004_2015.pdf

Ф005_2015. Примітки до річної звітності.pdf

ПротоколНагРад№1_2015.pdf

Собрание 2015

Годовой отчет за 2014 год.pdf

Аудит_2014

Протокол заг. зборів акціонерів 2014.pdf

ПротоколНагРад№1_2014.pdf

ПротоколНагРад№2_2014.pdf

ПротоколНагРад№3_2014.pdf

ПротоколНагРад№4_2014.pdf

Річна інформація емітента цінних паперів

ПАТ Замянський завод Акустика_29.05.2014

Аудит_2013

Протокол заг. зборів акціонерів 2013.pdf

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства2013.pdf

Підсумки голосування заг. зборів акціонерів 2011.pdf

Протокол заг. зборів акціонерів 2011.pdf

Устав.pdf

Додаток ІВ до рядка 06.pdf

Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.pdf

Ф1.pdf

Ф2.pdf

Ф3.pdf

Ф4.pdf

Ф5.pdf